Service Bas

I denna service fokuserar vi på att se över skicket på din cykel samt justerar och smörjar det som behövs.

Kontroll & Justering

Ser över slitage samt smörjar kedja och drev. 

Kollar och justerar glapp.

Vi kontrollerar alla lampor och riktar in dem vid behov.

Utan fungerande bromsar kan din cykel vara livsfarlig. Vi ser till att de tar som de ska.

Slitage kring växlar är normalt förekommande. Oavsett växeltyp ser vi över dem för full funktion.

Pris: 590 kr

Vad som inte ingår:

Reparationer

Se vårt nästa serviceprogram som även inkluderar arbetskostnad för ev. reparationer!